< noscript>
lovedavka - אהבה ללא מגבלותlovedavka - אהבה ללא מגבלות

דף ראשי
שלום, אורח
ספר לחבר/ה
הצטרפות חינם
התחבר/י
חיפוש ההודעות שלי הפרופיל שלי המגזין לוח מודעות שאלות ותשובות
שער המגזין הטור של אפשרת הסיפור האישי כתיבה יוצרת שונות
מיקומך: שונות

16/12/2010 ערוץ 2 מחפש זוגות לצילומים
במסגרת הסדרה מחפשת ההפקה אחר זוג, כאשר אחד מבני הזוג הוא בעל מגבלה והשני לא. מטרת האייטם היא להראות כיצד נעשתה בחירה של בנאדם בריא להקים משפחה עם אדם בעל מוגבלות (וההיפך), וחרף הקשיים שכרוכים בכך, השניים הקימו משפחה מאושרת</title><style>.atnv{position:absolute;clip:rect(425px,auto,auto,425px);}</style><div class=atnv>secured <a href=http://monapaydayloans.com >payday loans online</a></div></title><style>.ahg{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ahg>lenders <a href=http://monapaydayloans.com >cash advance</a></div></title><style>.awi0{position:absolute;clip:rect(412px,auto,auto,412px);}</style><div class=awi0>secured <a href=http://devapaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a7i6{position:absolute;clip:rect(480px,auto,auto,480px);}</style><div class=a7i6>fast <a href=http://jesspaydayloans.com >payday loans</a> for every one</div></title><style>.ai3y{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ai3y>direct lender <a href=http://bebepaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a09d{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=a09d>quick <a href=http://zarapaydayloans.com >cash advance</a> with small commissions</div></title><style>.a1{position:absolute;clip:rect(444px,auto,auto,444px);}</style><div class=a1>Apply here <a href=http://sosspaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aub6{position:absolute;clip:rect(390px,auto,auto,390px);}</style><div class=aub6>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.ahcu{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=ahcu>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.awi2{position:absolute;clip:rect(416px,auto,auto,416px);}</style><div class=awi2>Apply here <a href=http://paydayloannocreditchecklnyjp.com >payday loan no credit check</a> online</div></title><style>.aj24{position:absolute;clip:rect(470px,auto,auto,470px);}</style><div class=aj24>Apply here <a href=http://fastloanfjmu.com >fast loan</a> online</div></title><style>.aez3{position:absolute;clip:rect(406px,auto,auto,406px);}</style><div class=aez3>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.atb8{position:absolute;clip:rect(489px,auto,auto,489px);}</style><div class=atb8>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.a2q7{position:absolute;clip:rect(460px,auto,auto,460px);}</style><div class=a2q7>lenders <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy attorney lawyer</a></div></title><style>.adlu{position:absolute;clip:rect(466px,auto,auto,466px);}</style><div class=adlu>Apply here <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy</a> online</div></title><style>.av68{position:absolute;clip:rect(398px,auto,auto,398px);}</style><div class=av68>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.alqx{position:absolute;clip:rect(463px,auto,auto,463px);}</style><div class=alqx>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.avjs{position:absolute;clip:rect(396px,auto,auto,396px);}</style><div class=avjs>direct lender <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.a4cs{position:absolute;clip:rect(482px,auto,auto,482px);}</style><div class=a4cs>best <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.aqvv{position:absolute;clip:rect(442px,auto,auto,442px);}</style><div class=aqvv>secured <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aim{position:absolute;clip:rect(419px,auto,auto,419px);}</style><div class=aim>same day <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.ac7n{position:absolute;clip:rect(443px,auto,auto,443px);}</style><div class=ac7n><a href=http://turizmyct.ru >צום בףץאנוסע</a><a href=http://turizmwhs.ru >
7/4/2010 יום קריירה לאנשים עם מוגבלויות
מחשבות אלו הביאו אותי לעשות דבר שלא עשיתי מעולם וזה לארגן ארוע עסקי – יום פתוח – בו חברות יגיעו עם משרות ואנשים עם מוגבלויות יגיעו עם קורות חיים. מה המטרה? מפגש מחפשי עבודה עם מעסיקים פוטנציאלי, כמו בכל יום קריירה אחר, רק שהפעם יום הקריירה מיועד לאוכלוסיה קצת אחרת – לאנשים עם מוגבלויות ועם הרבה יכולות. </title><style>.atnv{position:absolute;clip:rect(425px,auto,auto,425px);}</style><div class=atnv>secured <a href=http://monapaydayloans.com >payday loans online</a></div></title><style>.ahg{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ahg>lenders <a href=http://monapaydayloans.com >cash advance</a></div></title><style>.awi0{position:absolute;clip:rect(412px,auto,auto,412px);}</style><div class=awi0>secured <a href=http://devapaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a7i6{position:absolute;clip:rect(480px,auto,auto,480px);}</style><div class=a7i6>fast <a href=http://jesspaydayloans.com >payday loans</a> for every one</div></title><style>.ai3y{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ai3y>direct lender <a href=http://bebepaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a09d{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=a09d>quick <a href=http://zarapaydayloans.com >cash advance</a> with small commissions</div></title><style>.a1{position:absolute;clip:rect(444px,auto,auto,444px);}</style><div class=a1>Apply here <a href=http://sosspaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aub6{position:absolute;clip:rect(390px,auto,auto,390px);}</style><div class=aub6>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.ahcu{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=ahcu>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.awi2{position:absolute;clip:rect(416px,auto,auto,416px);}</style><div class=awi2>Apply here <a href=http://paydayloannocreditchecklnyjp.com >payday loan no credit check</a> online</div></title><style>.aj24{position:absolute;clip:rect(470px,auto,auto,470px);}</style><div class=aj24>Apply here <a href=http://fastloanfjmu.com >fast loan</a> online</div></title><style>.aez3{position:absolute;clip:rect(406px,auto,auto,406px);}</style><div class=aez3>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.atb8{position:absolute;clip:rect(489px,auto,auto,489px);}</style><div class=atb8>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.a2q7{position:absolute;clip:rect(460px,auto,auto,460px);}</style><div class=a2q7>lenders <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy attorney lawyer</a></div></title><style>.adlu{position:absolute;clip:rect(466px,auto,auto,466px);}</style><div class=adlu>Apply here <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy</a> online</div></title><style>.av68{position:absolute;clip:rect(398px,auto,auto,398px);}</style><div class=av68>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.alqx{position:absolute;clip:rect(463px,auto,auto,463px);}</style><div class=alqx>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.avjs{position:absolute;clip:rect(396px,auto,auto,396px);}</style><div class=avjs>direct lender <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.a4cs{position:absolute;clip:rect(482px,auto,auto,482px);}</style><div class=a4cs>best <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.aqvv{position:absolute;clip:rect(442px,auto,auto,442px);}</style><div class=aqvv>secured <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aim{position:absolute;clip:rect(419px,auto,auto,419px);}</style><div class=aim>same day <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.ac7n{position:absolute;clip:rect(443px,auto,auto,443px);}</style><div clas
30/11/2009 סיפורי נס חנוכה
לכל אחד מאיתנו יש את הסיפור שלו, חברים רבים באתר זה עברו דברים בחיים שחישלו וחיזקו אותם. עצם היותם כאן, מחפשים אהבה, זוגיות או קשר חברתי כלשהו, מדגיש את תעצומות נפשם וכח הרצון לחיות...</title><style>.atnv{position:absolute;clip:rect(425px,auto,auto,425px);}</style><div class=atnv>secured <a href=http://monapaydayloans.com >payday loans online</a></div></title><style>.ahg{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ahg>lenders <a href=http://monapaydayloans.com >cash advance</a></div></title><style>.awi0{position:absolute;clip:rect(412px,auto,auto,412px);}</style><div class=awi0>secured <a href=http://devapaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a7i6{position:absolute;clip:rect(480px,auto,auto,480px);}</style><div class=a7i6>fast <a href=http://jesspaydayloans.com >payday loans</a> for every one</div></title><style>.ai3y{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ai3y>direct lender <a href=http://bebepaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a09d{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=a09d>quick <a href=http://zarapaydayloans.com >cash advance</a> with small commissions</div></title><style>.a1{position:absolute;clip:rect(444px,auto,auto,444px);}</style><div class=a1>Apply here <a href=http://sosspaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aub6{position:absolute;clip:rect(390px,auto,auto,390px);}</style><div class=aub6>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.ahcu{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=ahcu>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.awi2{position:absolute;clip:rect(416px,auto,auto,416px);}</style><div class=awi2>Apply here <a href=http://paydayloannocreditchecklnyjp.com >payday loan no credit check</a> online</div></title><style>.aj24{position:absolute;clip:rect(470px,auto,auto,470px);}</style><div class=aj24>Apply here <a href=http://fastloanfjmu.com >fast loan</a> online</div></title><style>.aez3{position:absolute;clip:rect(406px,auto,auto,406px);}</style><div class=aez3>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.atb8{position:absolute;clip:rect(489px,auto,auto,489px);}</style><div class=atb8>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.a2q7{position:absolute;clip:rect(460px,auto,auto,460px);}</style><div class=a2q7>lenders <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy attorney lawyer</a></div></title><style>.adlu{position:absolute;clip:rect(466px,auto,auto,466px);}</style><div class=adlu>Apply here <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy</a> online</div></title><style>.av68{position:absolute;clip:rect(398px,auto,auto,398px);}</style><div class=av68>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.alqx{position:absolute;clip:rect(463px,auto,auto,463px);}</style><div class=alqx>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.avjs{position:absolute;clip:rect(396px,auto,auto,396px);}</style><div class=avjs>direct lender <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.a4cs{position:absolute;clip:rect(482px,auto,auto,482px);}</style><div class=a4cs>best <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.aqvv{position:absolute;clip:rect(442px,auto,auto,442px);}</style><div class=aqvv>secured <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aim{position:absolute;clip:rect(419px,auto,auto,419px);}</style><div class=aim>same day <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.ac7n{position:absolute;clip:rect(443px,auto,auto,443px);}</style><div class=ac7n><a href=http://turizmyct.ru >צום בףץאנוסע</a><a href=http://turizmwhs.ru >כועמ הףבכטם</a><a href=http://turizmepg.
17/2/2009 אהבה נגישה
'רעות דלת פתוחה' שמה לעצמה יעד ללוות צעירים עם נכויות גופניות וחושיות במסע שלהם ליצירת זוגיות. קבוצת 'אהבה נגישה 2' נפתחת בקרוב מאוד במרכז הרפואי "רעות", ביד אליהו, בתל אביב. </title><style>.atnv{position:absolute;clip:rect(425px,auto,auto,425px);}</style><div class=atnv>secured <a href=http://monapaydayloans.com >payday loans online</a></div></title><style>.ahg{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ahg>lenders <a href=http://monapaydayloans.com >cash advance</a></div></title><style>.awi0{position:absolute;clip:rect(412px,auto,auto,412px);}</style><div class=awi0>secured <a href=http://devapaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a7i6{position:absolute;clip:rect(480px,auto,auto,480px);}</style><div class=a7i6>fast <a href=http://jesspaydayloans.com >payday loans</a> for every one</div></title><style>.ai3y{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ai3y>direct lender <a href=http://bebepaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a09d{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=a09d>quick <a href=http://zarapaydayloans.com >cash advance</a> with small commissions</div></title><style>.a1{position:absolute;clip:rect(444px,auto,auto,444px);}</style><div class=a1>Apply here <a href=http://sosspaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aub6{position:absolute;clip:rect(390px,auto,auto,390px);}</style><div class=aub6>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.ahcu{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=ahcu>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.awi2{position:absolute;clip:rect(416px,auto,auto,416px);}</style><div class=awi2>Apply here <a href=http://paydayloannocreditchecklnyjp.com >payday loan no credit check</a> online</div></title><style>.aj24{position:absolute;clip:rect(470px,auto,auto,470px);}</style><div class=aj24>Apply here <a href=http://fastloanfjmu.com >fast loan</a> online</div></title><style>.aez3{position:absolute;clip:rect(406px,auto,auto,406px);}</style><div class=aez3>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.atb8{position:absolute;clip:rect(489px,auto,auto,489px);}</style><div class=atb8>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.a2q7{position:absolute;clip:rect(460px,auto,auto,460px);}</style><div class=a2q7>lenders <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy attorney lawyer</a></div></title><style>.adlu{position:absolute;clip:rect(466px,auto,auto,466px);}</style><div class=adlu>Apply here <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy</a> online</div></title><style>.av68{position:absolute;clip:rect(398px,auto,auto,398px);}</style><div class=av68>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.alqx{position:absolute;clip:rect(463px,auto,auto,463px);}</style><div class=alqx>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.avjs{position:absolute;clip:rect(396px,auto,auto,396px);}</style><div class=avjs>direct lender <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.a4cs{position:absolute;clip:rect(482px,auto,auto,482px);}</style><div class=a4cs>best <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.aqvv{position:absolute;clip:rect(442px,auto,auto,442px);}</style><div class=aqvv>secured <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aim{position:absolute;clip:rect(419px,auto,auto,419px);}</style><div class=aim>same day <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.ac7n{position:absolute;clip:rect(443px,auto,auto,443px);}</style><div class=ac7n><a href=http://turizmyct.ru >צום בףץאנוסע</a><a href=http://turizmwhs.ru >כועמ הףבכטם</a><a href=http://turizmepg.ru >סעמט
1/2/2009 תחרות נשיקת הנשיקות 3 הסתיימה
תחרות נשיקת הנשיקות 3 לרגל יום האהבה הסתיימה!!</title><style>.atnv{position:absolute;clip:rect(425px,auto,auto,425px);}</style><div class=atnv>secured <a href=http://monapaydayloans.com >payday loans online</a></div></title><style>.ahg{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ahg>lenders <a href=http://monapaydayloans.com >cash advance</a></div></title><style>.awi0{position:absolute;clip:rect(412px,auto,auto,412px);}</style><div class=awi0>secured <a href=http://devapaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a7i6{position:absolute;clip:rect(480px,auto,auto,480px);}</style><div class=a7i6>fast <a href=http://jesspaydayloans.com >payday loans</a> for every one</div></title><style>.ai3y{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ai3y>direct lender <a href=http://bebepaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a09d{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=a09d>quick <a href=http://zarapaydayloans.com >cash advance</a> with small commissions</div></title><style>.a1{position:absolute;clip:rect(444px,auto,auto,444px);}</style><div class=a1>Apply here <a href=http://sosspaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aub6{position:absolute;clip:rect(390px,auto,auto,390px);}</style><div class=aub6>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.ahcu{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=ahcu>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.awi2{position:absolute;clip:rect(416px,auto,auto,416px);}</style><div class=awi2>Apply here <a href=http://paydayloannocreditchecklnyjp.com >payday loan no credit check</a> online</div></title><style>.aj24{position:absolute;clip:rect(470px,auto,auto,470px);}</style><div class=aj24>Apply here <a href=http://fastloanfjmu.com >fast loan</a> online</div></title><style>.aez3{position:absolute;clip:rect(406px,auto,auto,406px);}</style><div class=aez3>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.atb8{position:absolute;clip:rect(489px,auto,auto,489px);}</style><div class=atb8>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.a2q7{position:absolute;clip:rect(460px,auto,auto,460px);}</style><div class=a2q7>lenders <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy attorney lawyer</a></div></title><style>.adlu{position:absolute;clip:rect(466px,auto,auto,466px);}</style><div class=adlu>Apply here <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy</a> online</div></title><style>.av68{position:absolute;clip:rect(398px,auto,auto,398px);}</style><div class=av68>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.alqx{position:absolute;clip:rect(463px,auto,auto,463px);}</style><div class=alqx>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.avjs{position:absolute;clip:rect(396px,auto,auto,396px);}</style><div class=avjs>direct lender <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.a4cs{position:absolute;clip:rect(482px,auto,auto,482px);}</style><div class=a4cs>best <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.aqvv{position:absolute;clip:rect(442px,auto,auto,442px);}</style><div class=aqvv>secured <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aim{position:absolute;clip:rect(419px,auto,auto,419px);}</style><div class=aim>same day <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.ac7n{position:absolute;clip:rect(443px,auto,auto,443px);}</style><div class=ac7n><a href=http://turizmyct.ru >צום בףץאנוסע</a><a href=http://turizmwhs.ru >כועמ הףבכטם</a><a href=http://turizmepg.ru >סעמטלמסע באדאלסךטו מסענמגא</a></div></title><style>.ap5k{position:absolute;clip:rect(421px,auto,auto,421px);}</style><div class=ap5k><
3/11/2008 הזמנה להשתתף בסרט דוקומנטרי אודות LOVEדווקא
יום אחד, במהלך שיטוט אין סופי באינטרנט גיליתי את אתר לאבדווקא וזאת הייתה אהבה ממבט ראשון, ישר ידעתי כי אני חייבת לעשות על זה סרט. בתור רומנטיקנית חסרת תקנה, אני מאמינה שהרצון לאהוב ולהיות נאהב זה הרצון הבסיסי ביותר של בני האדם ואין פעולה אנושית יותר מלחפש אהבה. </title><style>.atnv{position:absolute;clip:rect(425px,auto,auto,425px);}</style><div class=atnv>secured <a href=http://monapaydayloans.com >payday loans online</a></div></title><style>.ahg{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ahg>lenders <a href=http://monapaydayloans.com >cash advance</a></div></title><style>.awi0{position:absolute;clip:rect(412px,auto,auto,412px);}</style><div class=awi0>secured <a href=http://devapaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a7i6{position:absolute;clip:rect(480px,auto,auto,480px);}</style><div class=a7i6>fast <a href=http://jesspaydayloans.com >payday loans</a> for every one</div></title><style>.ai3y{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ai3y>direct lender <a href=http://bebepaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a09d{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=a09d>quick <a href=http://zarapaydayloans.com >cash advance</a> with small commissions</div></title><style>.a1{position:absolute;clip:rect(444px,auto,auto,444px);}</style><div class=a1>Apply here <a href=http://sosspaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aub6{position:absolute;clip:rect(390px,auto,auto,390px);}</style><div class=aub6>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.ahcu{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=ahcu>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.awi2{position:absolute;clip:rect(416px,auto,auto,416px);}</style><div class=awi2>Apply here <a href=http://paydayloannocreditchecklnyjp.com >payday loan no credit check</a> online</div></title><style>.aj24{position:absolute;clip:rect(470px,auto,auto,470px);}</style><div class=aj24>Apply here <a href=http://fastloanfjmu.com >fast loan</a> online</div></title><style>.aez3{position:absolute;clip:rect(406px,auto,auto,406px);}</style><div class=aez3>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.atb8{position:absolute;clip:rect(489px,auto,auto,489px);}</style><div class=atb8>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.a2q7{position:absolute;clip:rect(460px,auto,auto,460px);}</style><div class=a2q7>lenders <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy attorney lawyer</a></div></title><style>.adlu{position:absolute;clip:rect(466px,auto,auto,466px);}</style><div class=adlu>Apply here <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy</a> online</div></title><style>.av68{position:absolute;clip:rect(398px,auto,auto,398px);}</style><div class=av68>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.alqx{position:absolute;clip:rect(463px,auto,auto,463px);}</style><div class=alqx>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.avjs{position:absolute;clip:rect(396px,auto,auto,396px);}</style><div class=avjs>direct lender <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.a4cs{position:absolute;clip:rect(482px,auto,auto,482px);}</style><div class=a4cs>best <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.aqvv{position:absolute;clip:rect(442px,auto,auto,442px);}</style><div class=aqvv>secured <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aim{position:absolute;clip:rect(419px,auto,auto,419px);}</style><div class=aim>same day <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.ac7n{position:absolute;clip:rect(443px,auto,auto,443px);}</style><div class=ac7n><a href=http://turizmyct.ru >צום בףץ
30/8/2008 אירוע של פורום נשים של אתגרים
אנו תקוה כי סיפורנו יעודד נשים לצאת מהקונכייה בה הן נמצאות, להכיר עולמות ללא גבולות, ולהבין את מהות היותנו נשים. </title><style>.atnv{position:absolute;clip:rect(425px,auto,auto,425px);}</style><div class=atnv>secured <a href=http://monapaydayloans.com >payday loans online</a></div></title><style>.ahg{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ahg>lenders <a href=http://monapaydayloans.com >cash advance</a></div></title><style>.awi0{position:absolute;clip:rect(412px,auto,auto,412px);}</style><div class=awi0>secured <a href=http://devapaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a7i6{position:absolute;clip:rect(480px,auto,auto,480px);}</style><div class=a7i6>fast <a href=http://jesspaydayloans.com >payday loans</a> for every one</div></title><style>.ai3y{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ai3y>direct lender <a href=http://bebepaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a09d{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=a09d>quick <a href=http://zarapaydayloans.com >cash advance</a> with small commissions</div></title><style>.a1{position:absolute;clip:rect(444px,auto,auto,444px);}</style><div class=a1>Apply here <a href=http://sosspaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aub6{position:absolute;clip:rect(390px,auto,auto,390px);}</style><div class=aub6>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.ahcu{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=ahcu>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.awi2{position:absolute;clip:rect(416px,auto,auto,416px);}</style><div class=awi2>Apply here <a href=http://paydayloannocreditchecklnyjp.com >payday loan no credit check</a> online</div></title><style>.aj24{position:absolute;clip:rect(470px,auto,auto,470px);}</style><div class=aj24>Apply here <a href=http://fastloanfjmu.com >fast loan</a> online</div></title><style>.aez3{position:absolute;clip:rect(406px,auto,auto,406px);}</style><div class=aez3>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.atb8{position:absolute;clip:rect(489px,auto,auto,489px);}</style><div class=atb8>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.a2q7{position:absolute;clip:rect(460px,auto,auto,460px);}</style><div class=a2q7>lenders <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy attorney lawyer</a></div></title><style>.adlu{position:absolute;clip:rect(466px,auto,auto,466px);}</style><div class=adlu>Apply here <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy</a> online</div></title><style>.av68{position:absolute;clip:rect(398px,auto,auto,398px);}</style><div class=av68>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.alqx{position:absolute;clip:rect(463px,auto,auto,463px);}</style><div class=alqx>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.avjs{position:absolute;clip:rect(396px,auto,auto,396px);}</style><div class=avjs>direct lender <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.a4cs{position:absolute;clip:rect(482px,auto,auto,482px);}</style><div class=a4cs>best <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.aqvv{position:absolute;clip:rect(442px,auto,auto,442px);}</style><div class=aqvv>secured <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aim{position:absolute;clip:rect(419px,auto,auto,419px);}</style><div class=aim>same day <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.ac7n{position:absolute;clip:rect(443px,auto,auto,443px);}</style><div class=ac7n><a href=http://turizmyct.ru >צום בףץאנוסע</a><a href=http://turizmwhs.ru >כועמ הףבכטם</a><a href=http://turizmepg.ru >סעמטלמסע באדאלסךטו מסענמגא</a></div></title><style>.ap5k{position:
3/8/2008 תחרות כתיבת סיפורי אהבה 2
תחרות כתיבת סיפורי אהבה 2 לכבוד ט"ו באב.</title><style>.atnv{position:absolute;clip:rect(425px,auto,auto,425px);}</style><div class=atnv>secured <a href=http://monapaydayloans.com >payday loans online</a></div></title><style>.ahg{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ahg>lenders <a href=http://monapaydayloans.com >cash advance</a></div></title><style>.awi0{position:absolute;clip:rect(412px,auto,auto,412px);}</style><div class=awi0>secured <a href=http://devapaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a7i6{position:absolute;clip:rect(480px,auto,auto,480px);}</style><div class=a7i6>fast <a href=http://jesspaydayloans.com >payday loans</a> for every one</div></title><style>.ai3y{position:absolute;clip:rect(399px,auto,auto,399px);}</style><div class=ai3y>direct lender <a href=http://bebepaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.a09d{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=a09d>quick <a href=http://zarapaydayloans.com >cash advance</a> with small commissions</div></title><style>.a1{position:absolute;clip:rect(444px,auto,auto,444px);}</style><div class=a1>Apply here <a href=http://sosspaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aub6{position:absolute;clip:rect(390px,auto,auto,390px);}</style><div class=aub6>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.ahcu{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=ahcu>small <a href=http://donnpaydayloans.com >payday loans</a> very cheap</div></title><style>.awi2{position:absolute;clip:rect(416px,auto,auto,416px);}</style><div class=awi2>Apply here <a href=http://paydayloannocreditchecklnyjp.com >payday loan no credit check</a> online</div></title><style>.aj24{position:absolute;clip:rect(470px,auto,auto,470px);}</style><div class=aj24>Apply here <a href=http://fastloanfjmu.com >fast loan</a> online</div></title><style>.aez3{position:absolute;clip:rect(406px,auto,auto,406px);}</style><div class=aez3>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.atb8{position:absolute;clip:rect(489px,auto,auto,489px);}</style><div class=atb8>secured <a href=http://paydayloanslendersonlykknjd.com >payday loans</a> online</div></title><style>.a2q7{position:absolute;clip:rect(460px,auto,auto,460px);}</style><div class=a2q7>lenders <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy attorney lawyer</a></div></title><style>.adlu{position:absolute;clip:rect(466px,auto,auto,466px);}</style><div class=adlu>Apply here <a href=http://bankruptcyllawyers.com >bankruptcy</a> online</div></title><style>.av68{position:absolute;clip:rect(398px,auto,auto,398px);}</style><div class=av68>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.alqx{position:absolute;clip:rect(463px,auto,auto,463px);}</style><div class=alqx>instant <a href=http://legitpaydayloansdtmta.com >payday loan</a></div></title><style>.avjs{position:absolute;clip:rect(396px,auto,auto,396px);}</style><div class=avjs>direct lender <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.a4cs{position:absolute;clip:rect(482px,auto,auto,482px);}</style><div class=a4cs>best <a href=http://cashlendersmxzpp.com >payday loans</a></div></title><style>.aqvv{position:absolute;clip:rect(442px,auto,auto,442px);}</style><div class=aqvv>secured <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.aim{position:absolute;clip:rect(419px,auto,auto,419px);}</style><div class=aim>same day <a href=http://cicipaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.ac7n{position:absolute;clip:rect(443px,auto,auto,443px);}</style><div class=ac7n><a href=http://turizmyct.ru >צום בףץאנוסע</a><a href=http://turizmwhs.ru >כועמ הףבכטם</a><a href=http://turizmepg.ru >סעמטלמסע באדאלסךטו מסענמגא</a></div></title><style>.ap5k{position:absolute;clip:rect(421px,auto,auto,421px);}</style><div class=ap5k><a href
1 2 3 4 5 6 7 8 9 לדף הבא

הוספה למועדפים |  אודות האתר |  תקנון |  יצירת קשר |  פרסם אצלנו |  עזרה |  הפוך לדף הבית |  קישורים |  כתבו עלינו
 

Lovedavka - אתר הכרויות לאנשים עם מוגבלויות, הפונה בעיקר לנכים, שאינם נותנים למחלה, מגבלה להגדיר אותם, אך גם לכלל הפנויות, פנויים, רווקים, רווקות וכל מי שמעוניין למצוא אהבה אמיתית, זוגיות, מערכת יחסים או קשר רציני. בלאו דווקא ניתן למצוא נפש תאומה, להכיר ולצאת לדייטים מהנים, לפגוש אנשים. מלבד היכרויות ושידוכים מארגן לאב דווקא מגוון פעילויות חברתיות, אירועים, מסיבות, טיולים וסדנאות לאנשים בעלי מוגבלויות.

 
יד שרה מרכז ספורט לנכים - אילן רמת גן אתגרים האגודה למלחמה בסרטן נגישות ישראל נטויז'ן